~

Festival of Solutions magazine design


Het verhaal

Voor Cre-Aid heb ik visuals en een magazine ontwerp gemaakt voor Visuele Notulen samen met Studio Hands. Vsiuele Notulen zijn online magazines die in één dag worden gemaakt live tijdens een evenement of congres. Het visuele verslag dat gemaakt wordt in één dag dient als een mooi terugblik en samenvatting van de dag.

Deze Visuele Notulen waren in opdracht van Operation Education voor het Festival of Solutions. Mensen uit de onderwijs sector kwamen samen om te praten over hoe onderwijs verbeterd kan worden met één gemeenschappelijk doel: om te focussen op de unieke talenten van kinderen. Samen met een team van schrijvers, fotografen en illustratorenhebben we verslag gedaan van deze inspirerende dag.


visuele
vertaling

Visuele taal

Er werd verder geborduurd op de post-it uit het logo van Operation Education. Met een serie van speelse en humoristische post-it foto’s werd het hele magazine opgemaakt. De typografie is op speelse wijze met pijlen gecombineerd om het idee van non-lineair onderwijs uit te dragen.


~
Ik vertel je graag meer over dit project en andere projecten.


Soortgelijke projecten